اداره برق آمل

پیام
    هر چند وقت يك بار حباب لامپ ها را تميز كنيم. كثيفي سطح لامپ ها تا 15% از روشنايي خروجي آنها مي كاهد.

هشدارهای ایمنی
  در هنگام خريدن وسايل برقي، به استاندارد بودن و همچنين ميزان مصرف برق  آنها توجه كنيم. وسايلي را انتخاب كنيم كه مصرف برق كمتر و بازده  زيادتري  دارند.

آنچه در استفاده از برق بايد بدان توجه نماييم  :

1- از دست زدن به سيم هاي پاره شدة شبكه هاي برق كه به دلايلي چون طوفان ، سقوط اشياء مختلف بر روي شبكه و ... در مسير معابر و خيابان ها پخش مي باشند ، جداٌ خودداري فرمائيد و موضوع را سريعاٌ به مراكز اتفاقات شبكه اطلاع دهيد ، در چنين مواقعي از نزديك شدن مردم به شبكه هاي برق دار و خطرناك جلوگيري نمائيد .

۲- هنگام قطع برق در شرايط غير طبيعي وسايل برقي را از مدار جدا نمائيد ، چند ثانيه پس از وصل مجدد برق مي توانيد اين وسايل را وارد مدار نمائيدة يا حتي الامكان از وسايل حفاظتي و تأخيري به هنگام وصل مجدد استفاده نمائيد .

۳- توصيه مي شود در محيط مرطوب مانند حمام از وسايلي مانند بخاري برقي ، ريش تراش ، مو خشك كن و ماشين لباسشويي استفاده نكنيد .

۴- هنگام تميز نمودن لوازم برقي آنها را از مدار جدا سازيد.

۵- هر سيمي كه پرنده اي روي آن نشسته باشد ، دعوتي است براي استقبال از دو خطر برق گرفتگي و سقوط از ارتفاع ، پس به فرزندانمان بياموزيم كه سيم هاي هوائي برق ، لخت و بدون روكش بوده و برق در آنها جريان دارد.

۶- قبل از گذاشتن يا تخليه لباس داخل ماشين لباسشوئي ، حتماْ دوشاخه برق آنرا از پريز مربوطه جدا نمائيد.

۷- توجه داشته باشيم در بعضي ازحوادث برق گرفتگي بدليل قرارگرفتن درحوزه هاي ولتاژ بالا شخص بدون تماس مستقيم با سيمهاي هوائي برق دچار برق زدگي مي شود پس لازم است جهت نصب آنتن تلويزيون و نماسازي ساختمانها از نزديك شدن به سيمهاي هوائي برق جدا جلوگيري شود.

۸- جهت جلوگيري از دسترسي كودكان به پريز برق از محافظهاي پلاستيكي براي حفاظت پريز  و يا پريزهاي محافظ دار استفاده شود.

۹- با دست خيس با كليد و پريزها و يا لوازم برقي كه در آن برق جريان دارد تماس نگيريد.

۱۰- در موقع كوبيدن ميخ به ديوار جهت نصب قاب عكس و يا هرگونه شيء مواظي باشيد سيمهاي برق داخل ديوار از آن محل عبور نكرده باشند.

۱۱- از نصب بالابرهاي مربوط به انجام امور ساختمان در كنار يا زير شبكه هاي برق اكيداْ خودداري نمائيد.

۱۲- انسان مي تواند به سه طريق از حوادث پيشگيري كند:

الف- تفكر و تعقل(بهترين)   ب- تقليد(سهلترين)  ج- تجربه(تلخترين)

پس سالم بينديشيم, سالم عمل كنيم و سالم بمانيم .

اطلاعات بیشتر

آدرس :
تلفن :
موبایل :
ایمیل :
وبسایت :

گالری تصاویر

نقشه

ارتباط با اداره برق آمل