شهرداری آمل

 

تاريخچه شهرداري آمل

 

در سال 1302 از سوي وزارت كشور ابلاغي براي آقاي دكتر محمود حكيمي كه رياست مركز بهداشت را نيز به عهده داشتند صادر گرديد كه ايشان را به عنوان رياست بلديه منصوب داشتند. بلديه آمل كارخود را با 3 نفر پرسنل آغاز كرد كه مسئوليت نظافت و رفت ‌و‌ روب خيابانها و بهداشت محيط شهر را به عهده داشتند.

اطلاعات بیشتر

آدرس :
تلفن :
موبایل :
ایمیل :
وبسایت :

گالری تصاویر

نقشه

ارتباط با شهرداری آمل